החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים מעת לעת . ט.ל.ח